Własność - Struktura własnościowa - Komenda Powiatowa Policji w Głogowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura własnościowa

Własność

 


 

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W GŁOGOWIE1. KPP Głogów ul. Obrońców Pokoju 17, Głogów
 

  tytuł prawny własności: trwały zarząd KWP we Wrocławiu, powierzchnia: 6289 m2


OBIEKTY DZIERŻAWIONE

2. Punkt Przyjęć Interesantów Rewiru Dzielnicowych KPP w Głogowie przy ul. Kosmonautów Polskich 3-5
 

  tytuł prawny : umowa najmu zawarta z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie przy ul. Poczdamskiej 1, powierzchnia 147 m2


3. Punkt Przyjęć Interesantów Rewiru Dzielnicowych KPP w Głogowie przy  ul. Budziszyńska 9
 

  tytuł prawny : umowa najmu zawarta ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Nadodrze” w Głogowie, przy ul. A. Wolności 19, powierzchnia 111,80 m2


4.Punkt Przyjęć Interesantów Rewiru Dzielnicowych KPP w Głogowie przy  ul. Plac 1000-lecia 1
 

  tytuł prawny : umowa najmu zawarta z Polskimi Kolejami Państwowymi Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Szczęśliwickiej 62 działające przez PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu powierzchnia : 80,63 m2


5. Punkt Przyjęć Interesantów Rewiru Dzielnicowych KPP Głogów  w Kotli , ul. Krzycka 2
 

  tytuł prawny: umowa użyczenia zawarta z Urzędem Gminy Kotla, powierzchnia : 38,78 m2


6. Punkt Przyjęć Interesantów Rewiru Dzielnicowych KPP Głogów w Żukowicach 148
 

  tytuł prawny własności : umowa najmu zawarta z Urzędem Gminy w Żukowicach , powierzchnia 29,95m2


  

Metryczka

Data publikacji : 18.03.2009
Data modyfikacji : 12.03.2012
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Głogowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Przybylski
Osoba udostępniająca informację:
Damian Sosnowski KPP Głogów
Osoba modyfikująca informację:
Damian Sosnowski
do góry