Struktura organizacyjna - Komenda Powiatowa Policji w Głogowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna


 


 

Ustala się następującą strukturę organizacyjną, Komendy Powiatowej Policji w Głogowie


 
  1. Kierownictwo

 
    1. Komendant Powiatowy Policji w Głogowie - nadzorujący służbę  prewencyjną i wspomagającą w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym.

      .
    2. I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Głogowie - nadzorujący służbę kryminalną 
  1. Komórki organizacyjne i stanowiska samodzielne.

 
                                             1.     Wydział Kryminalny.

 
                                             2.     Wydział Dochodzeniowo-Śledczy.
                                                      -Technika Kryminalistyczna

 
                                             3.     Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą

 
                                             4.     Wydział Prewencji
                                                      -Ogniwo ds. Wykroczeń

 
                                             5.    Rewir Dzielnicowych I
 
 
                                                6.    Rewir Dzielnicowych II
 
 
                                             7.     Wydział Ruchu Drogowego.

 
                                             8.     Wydział - Sztab Policji

 
                                             9.    Jednoosobowe stanowisko ds. Kadr i Szkolenia

 
                                             10.     Referat Wspomagający:
                                                     - Kierownik Referatu
                                                     - Zespół ds. Zaopatrzenia i Transportu
                                                     - Zespół ds. Łączności i Informatyki
                                                     - Zespół ds. Prezydialnych
 

                                             11. Zespół ds. O.I.N. i Kancelaria Tajna

 
                                             12. Jednosobowe stanowisko ds. Prasowo-Informacyjnych
 

                                             13. Jednoosobowe stanowisko ds. BHP

 

                                                 14. Jednosobowe stanowisko ds. Postępowań Administracyjnych


  

 

 

Metryczka

Data publikacji : 06.03.2009
Data modyfikacji : 21.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Głogowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bogdan Kaleta
Osoba udostępniająca informację:
Damian Sosnowski KPP Głogów
Osoba modyfikująca informację:
Damian Sosnowski
do góry