Niezbędne informacje dla skarżącego - Skargi i wnioski - Komenda Powiatowa Policji w Głogowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

Niezbędne informacje dla skarżącego

Zgodnie z art. 225 § 1 Kodeksu postępowań administracyjnych

„Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku
albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych”.

„Granice tej ochrony wyznacza zgodność z prawem działania osoby składającej skargę lub wniosek.
W związku z tym ochronie nie podlega osoba, która poprzez wniesienie skargi lub wniosku narusza dobra chronione innych osób, dopuszczając się przestępstwa oszczerstwa, zniesławienia lub zniewagi, albo też ujawnia prawnie chronione informacje”.

J. Borkowski, w: Adamiak, Borkowski, Komentarz 2004, s.813

Metryczka

Data publikacji : 19.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Głogowie
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Morzyński Wydział Prezydialny KWP we Wrocławiu
do góry