BIP - Dostęp do informacji publicznej - Komenda Powiatowa Policji w Głogowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

BIP


 

 

INFORMACJE NIEUMIESZCZONE NA STRONIE BIP


 

Nie wszystkie informacje, z różnych względów, zostały zamieszczone na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej.Są to m.in. informacje archiwalne, statystyczne i inne. Dostęp do tych informacji można uzyskać zwracając się do poszczególnych jednostek organizacyjnych, odpowiedzialnych za ich udostępnianie.

Aby mogli Państwo uzyskać te dane ( bądź informację o przyczynach braku takiej możliwości ) należy złożyć wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Wzór takiego wniosku zamieszczony jest poniżej i można go wydrukować klikając na napis DRUKUJ, umieszczony na dole strony.

WNIOSKODAWCA :

..........................................................................
Nazwisko i Imię / Nazwa: ..........................................................................
Nr PESEL / REGON : ..........................................................................
Adres / siedziba : ..........................................................................
Numer telefonu : ..........................................................................

WNIOSEK
O UDOSTĘPNIENIE
INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie Ustawy o dostępie do informacji publicznej (art.2 ust.1 ) z dnia 6 września 2001 r. /Dz. U. Nr 112, poz.1198, z późn.zm./, proszę o udostępnienie informacji w zakresie :

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

FORMA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI :

umożliwienie przeglądania informacji w Komendzie Powiatowej Policji w Głogowie
kserokopia
możliwość zapisania informacji na nośniku CD-ROM lub dyskietce 3,5
inne

FORMA PRZEKAZANIA INFORMACJI :

odbiór osobiście przez wnioskodawcę
przesłanie informacji pocztą na adres:
..........................................................................................................................
przesłanie informacji pocztą elektroniczną na adres :
..........................................................................................................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08. 1997 r. /Dz.U.Nr 133, poz. 883 z późn. zm/


 

____________________

 

______________________

Miejscowość, data

 

Podpis wnioskodawcy


 


 

  • Na podstawie art. 15 Ustawy o dostępie do informacji publicznej Komenda Powiatowa Policji w Głogowie zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty od informacji udostępnionych.

DRUKUJ


 


 


 


 


 

Metryczka

Data publikacji : 26.03.2009
Data modyfikacji : 23.01.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Głogowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bogdan Kaleta
Osoba udostępniająca informację:
Damian Sosnowski KPP Głogów
Osoba modyfikująca informację:
Damian Sosnowski
do góry